Aa (A.J. van der)

Schrijver van "Nederlandsch Oost-Indië (1846-1857)", geb. te Amsterdam 6 Dec. 1792, gest. 21 Maart 1857.

Behalve het genoemde werk stelde hij verscheidene andere samen, van welke wij, als min of meer ook met N.O.I. in verband staande, hier alleen noemen het Biographisch woordenboek der Nederlanden, dat echter door anderen werd voltooid.

bron: Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië (1896-1905), dl. 1, p. 1 .