Batavia - Nieuwe Inwoners, 4 Januari 1930

(gepubliceerd in het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië, 4 Januari 1930, No. 3, 4e Blad)


B

 • G.J. Bazendijk, Gg. Cornelius 6, van Nederland
 • I. Bosman, Citadelweg 6, van Rotterdam
 • J.A. Boymans, Krekot 69, van Tandjoeng Karang
 • E.Chr. de Bruin, Gg. Boentoe Gambir 3, van Pontianak

C

 • W.J. Cabri, Kemajoran 106, van Bandoeng
 • F.L.A. de Calonne, Gg. Kinsbergen 3, van Soerabaia
 • W.J.C. Cohen, Kramat 91/95, van Nederland
 • W.L.F. Cowley, Garoetweg 27, van Europa

D

 • F.H. Domingus, Gg. Baroe Kramat 4, van 's-Gravenhage
 • Th.H.J. Dop, Molenvliet O. 35, van Amsterdam
 • C. Doorenbosch, Gg. Halte Dierentuin 14, van Soerabaia
 • Th.A. Doornweerd, Sluisbrugstraat 11 a, van Meester Cornelis

E

 • J.H.W. Ehlhart, Waterlooplein W. 15, van Utrecht

F

 • E. Fleischer-Worms, Gg. Chaulan 9, van Nederland
 • H. Fridael, Gg. Rawamangoen, van Meester Cornelis
 • S.I. Fujita, Raden Salehlaan 13, van Singapore

G

 • E. Gondrij, Senen 4, van Nijmegen
 • A.A. Gouw-Sahupala, Gg. Secretarie 5, van Sindanglaja
 • W.F. Groeneveld, Laan Canne 33, van Nederland

H

 • R.W. Heanly, Soekaboemiweg 14, van Engeland
 • J.H.A. van Heel, Gg. Paseban 76, van Holland
 • C.E.L. Helfrich, Soekaboeiaweg 72, van Soerabaia
 • S. Hilgenfeld-Foger, Gg. Djatibaroe 56 a, van Berlijn
 • D.M. Hoek, Rijskwijk 14, van Kobe
 • F. Hogenkamp, Kramat 19, van Nederland

I

 • P.H. Insinger, Laan Trivelli 20, van Depok

J

 • mej. A.M.A. Jans, Gg. Kadiman 10, van Europa
 • M. de Jong, Koningsplein W. 12, van Rotterdam

K

 • E. Kamerling-Reints Bok, Salembalaan 7 pav., van Nederland
 • H. Kawasaki, Gg. Scott 10, van Japan
 • H. Kleber, Komediebuurt 3 pav., van Soerabaia
 • J.J.J. Kroeze, Gg. Kemajoran Oedik 120, van Magelang

L

 • W.F. van Leeuwen, Laan de Bruinkops 23, van Bandoeng
 • T.M.H. van Lijf, Molenvliet O. 5, van Maastricht

M

 • J. Mooy, Gg. Holle 47, van Apeldoorn

N

 • J.C. Niederer-Worms, Gg. Chaulan 9, van Amsterdam

O

 • T.T. Oey, Gg. Tjemara 33, van Tjiandjoer

P

 • A.J. Patist, Molenvliet W. 2 a, van 's-Gravenhage
 • F. Pattiwaël van Westerloo, Sindoroweg 45, van Soerakarta
 • G.R. Paulus, Chineesche Kerkweg 1, -
 • W.L.A. Perquin, Gg. Secretarie 5, van Sindanglaja

Q

 • E.J.A. Quist-Ronkes, Gg. Kraan 2, van Buitenzorg

R

 • A. Raven, Koningsplein O. 16, van Padang
 • C.W. Renssen, Oud Gondaugdia 7 pav., van Garoet
 • O.R. Riedel, Koningsplein W. 4, van Tjihideung (Lembang)
 • mej. Ch.G. Romswinckel, Molenvliet W. 4/6, van 's-Gravenhage
 • W. van Rossum, Laan Trivelli 20, van Hamburg
 • C. de Rot, Krekot 65/67, van Soerabaia

S

 • A. Salim, Gg. Kroekoet 34, van Nederland
 • H.P. Salomons, Parapattan Gambir 48, van Europa
 • W.J.J. de Sauvage Nolting, Koningsplein O. 18, van 's-Gravenhage
 • H. Schulte, Molenvliet O. 5, van Soerabaia
 • J. Sibeijn, Sluisbrugstraat 51, van Amsterdam
 • wed. J.Ch. Stadelman-Canter Visscher, Kartiniweg 76, van Meester Cornelis

T

 • mej. E.C. van den Tempel, Kebon Sirih 131, van Hilversum

V

 • J. Verbrugh, Molenvliet O. 35, van Amsterdam
 • B.W. Visser, van Heutsz-boulevard, van Zeist
 • J. van der Vlugt, Sluisbrugstraat 27, van Bandoeng

W

 • M.J.S. de Waard, Noordwijk 14, van Soerabaia
 • O.L.P. Wenas, Molenvliet W. binnen 14, van Tondano
 • E.W. Will, Tanah-Abang W. 66, van Amsterdam
 • H.Chr.D. Willems, Marinelaan 5, van Nederland
 • J.A. Wilton van Reede, Departement B.B., van Tegal