Officieren Oost-Indische Vrijwilligerkorpsen (1920)

Gewapende Korpsen niet rechtstreeks tot het leger behoorende (hieruit de vrijwilligerkorpsen) in Nederlandsch Oost-Indië in 1920.


In deze bewerking

 1. Vrijwilligerskorps "Palembang" te Palembang
 2. Vrijwilligerskorps "Bandoeng" te Bandoeng
 3. Vrijwilligerskorps "Balikpapan" te Balikpapan
 4. Vrijwilligerskorps "Tapanoeli" te Tapanoeli
 5. Vrijwilligerskorps "Tarakan" te Tarakan
 6. Vrijwilligerskorps "Poerwakarta" te Poerwakarta
 7. Vrijwillig Automobielkorps op Java en Madoera
 8. Vrijwillig Motorberichtrijderskorps op Java

Vrijwilligerskorps "Palembang" te Palembang

 • C. Mulder, 1e luit. comm., 24 April 1915
 • J.C. Faulhaber, 2e luit. secretaris-thesaurier, 3 Sept. 1917

Vrijwilligerskorps "Bandoeng" te Bandoeng

 • S.B.H. Gopner, kapitein comm., 13 Oct. 1915
 • C.E. Straeter, 1e luit., 13 Oct. 1915
 • O.J. Loggers, 2e luit., 23 Juni 1917

Vrijwilligerskorps "Balikpapan" te Balikpapan

 • B.H. Blankenberg, 1e luit. comm., 22 Nov. 1919
 • J.A. Wolf, 2e luit., 9 Jan. 1917
 • W.C.A. Zegveld, 2e luit., 9 Jan. 1917

Vrijwilligerskorps "Tapanoeli" te Tapanoeli

 • W.P.C. Rahder, 2e luit., 18 Oct. 1919

Vrijwilligerskorps "Tarakan" te Tarakan

 • J.C. Taris, 1e luit. comm., 12 Nov. 1919
 • J.L.G. Rütte, 1e luit., 19 Oct. 1918

Vrijwilligerskorps "Poerwakarta" te Poerwakarta

 • G.L.G. Swartz, 2e luit. comm., 21 Oct. 1919

Vrijwillig Automobielkorps op Java en Madoera

Kapiteins

 • H.W. Jonkhoff, 16 Sept. 1914
 • H.J. Monod de Froideville, 15 Dec. 1916
 • A.J. van Schermbeek, 25 Juni 1917
 • W. Maul, 7 Febr. 1918
 • T.L. Tan Jr., 3 Maart 1918
 • G.B.F. van Heeckeren van der Schoot, 13 Mei 1918
 • L.A. van Rijn, 18 Mei 1918
 • W.A. Arndt, 12 Juni 1918
 • H. Biezeveld, 19 Aug. 1918
 • G.J. Dijkerman, 5 Sept. 1918
 • E.J. Branbergen, 9 Sept. 1918
 • W.J.P. Schalken, 12 Sept. 1918
 • A.A. Fermont, 17 Sept. 1918

Eerste luitenants

 • A.G.J. van Doornewaard, 8 Febr. 1916
 • E.F.O. Messchaert, 14 Maart 1916
 • C. Wielenga, 11 April 1916
 • H.C. van Bergen, 11 Mei 1916
 • G. Delwig, 16 Mei 1916
 • O. Sunier, 7 Juni 1916
 • G.A.K.F. Wassmer van Langenstein, 19 Juni 1916
 • A.T. Vermeulen, 7 Juli 1916
 • B.F. Boerma, 20 Juli 1916
 • W.J.A.E. Barkemeier, 18 Aug. 1916
 • K.E. de Riemer, 9 Sept. 1916
 • L.J.C. Kastelijn, 11 Nov. 1916
 • King Goan Oeij, 17 Nov. 1916
 • L.A.M. Schoonheijt, 16 Nov. 1916
 • J. Meijerink, 24 April 1917
 • A.C. Monod de Froideville, 1 Mei 1918
 • J.W. Ankel, 17 Mei 1918
 • J. Faesenk, 17 Mei 1918

Vrijwillig Motorberichtrijderskorps op Java

Onderluitenants

 • P. de Wit, 28 Mei 1917
 • H.J. Coster, 30 Juni 1917
 • Th. van Voorthuizen, 30 Juni 1917
 • J.C. van Ingen, 24 Juli 1917
 • G.H.R. Kerner, 5 Oct. 1917
 • A. Deucher, 23 Oct. 1917
 • G.M. de Sturler, 23 Oct. 1917
 • W.A.H. van Oosten, 20 Oct. 1917
 • A.J. van der Kop, 10 Nov. 1917
 • B. IJpelaar, 5 Dec. 1917
 • A.M.B. Niggebrugge, 13 Juli 1918
 • W.S. Idzerda, 17 Juli 1918
 • J.J. Hagenaar, 17 Juli 1918
 • F.C. van der Ploeg, 20 Sept. 1918
 • F.K.F. Wijchgel, 30 Jan. 1919
 • F.J. Middelkoop, 26 Febr. 1919
 • D. van Os, 26 Febr. 1919
 • A. van Noort, 26 Febr. 1919

(Regeerings-Almanak voor Nederlandsch-Indië, 1920, pp. 889-890)