Tolken en Translateurs in Oost-Indië (1900)

In deze bewerking

 1. Batavia
 2. Preanger Regentschappen
 3. Semarang
 4. Soerabaja
 5. Probolinggo
 6. Djokjakarta
 7. Soerakarta
 8. Sumatra's Westkust (Padang)
 9. Billiton (Tandjong Pandan)
 10. Menado
 11. Celebes en Onderhoorigheden (Makasser)
 12. Timor en Onderhoorigheden (Koepang)

Java en Madoera

Batavia

Translateur voor de Maleische taal, speciaal belast met den stedelijken dienst te Batavia:

 • L.Th.Maijer, 18 Sept. 1895

Translateur voor de Maleische taal (buiten bezwaar van den lande):

 • A. Regensburg, 24 Sept. 1888
 • E.V. de Scheemaker, 10 Maart 1897

Translateur voor de Maleische en Javaansche talen (buiten bezwaar van den lande):

 • W.H. Toorop, 8 Nov. 1899

Translateur voor de Engelsche, Fransche en Hoogduitsche telen:

 • A.D.J. Penn, 11 Maart 1879

Translateur voor de Engelsche taal:

 • H. van Nierop, 22 April 1889

Translateur voor de Spaansche en Italiaansche talen:

 • A. Hildebrandt, 14 Aug. 1899

Tolk voor de Armenische taal:

 • B. Minas, 23 Febr. 1893

Tolk voor de Arabische taal:

 • Seeh Said bin Ali Bahasoan (Luitenant der Arabieren), 1 Aug. 1895

Gezworen tolk voor de Chineesche taal:

 • Tjioe Goan Iok, 13 Dec. 1894

Preanger Regentschappen

Tolk tevens translateur voor de Soendasche taal:

 • Raden Demang Soeria Nata Legawa, 20 Jan. 1877
 • Raden Soema di Pradja, 28 Jan. 1891

Semarang

Translateur voor de Inlandsche talen:

 • I.R. Rhemrev, 7 Dec. 1886

Translateur voor de Inlandsche talen (buiten bezwaar van den lande):

 • V.W. Doppert, 12 Febr. 1898

Translateur voor de Chineesche taal:

 • Sie King Tjaij, 22 Sept. 1887

Soerabaja

Translateur voor de Fransche taal:

 • A.L. de Jong, 22 Juni 1892

Translateur voor de Inlandsche talen:

 • F.K.J. Leidelmeijer, 31 Jan. 1880

Translateur voor de Maleische en Javaansche talen bij de zeekrijgsraden ter reede van Soerabaja:

 • J.A. Moorrees, 6 Febr. 1899

Translateur voor de Fransche, Engelsche, Hoogduitsche en Italiaanse talen:

 • D. de Waal, 7 Dec. 1896

Translateur voor de Chineesche taal:

 • M. von Faber, 28 Dec. 1896

Translateur voor de Madoereesche taal:

 • J.A. Moorrees, 5 Febr. 1896

Tolk voor de Arabische taal:

 • Said Hoesin Edroos

Probolinggo

Translateur voor de Engelsche en Noorsche talen:

 • R.S. Thal Larsen, 16 Mei 1883

Djokjakarta

Translateur voor de Javaansche taal:

 • O.A.O. van den Berg, 21 Jan. 1888

Elè;ve-translateur voor de Javaansche taal:

 • P.W.A. Mierop, 22 Juli 1881

Soerakarta

Translateur voor de Javaansche taal:

 • C.L.G. van den Berg, 17 Dec. 1887
 • Mas Oetoijo, 16 Aug. 1899
 • Ch. Moodij, 2 Sept. 1876 (buiten bezwaar van den Lande)
 • H.K.H. Wilkens, 13 Mei 1888 (buiten bezwaar van den Lande)

Adjunct-translateur voor de Javaansche taal:

 • C.D. Winter, 9 April 1889

Adspirant-translateur voor de Javaansche taal:

 • R.G. Kiliaan, 1 Mei 1889

Elè;ves-translateur:

 • G.L. Winter, 16 Juli 1883
 • J.W. Kiliaan, 14 Oct. 1890

Bezittingen buiten Java en Madoera

Sumatra's Westkust (Padang)

Translateur voor de Maleische taal:

 • H.A. Mess, 4 Dec. 1896

Billiton (Tandjong Pandan)

Tolken voor de Chineesche taal:

 • Sho Sin Kong, 6 Aug. 1895
 • Koe Joen Siong, 6 Aug. 1895

Menado

Tolk voor de Boegineesche taal te Posso (Gorontalo):

 • Intje Mohammad, 20 Juni 1899

Celebes en Onderhoorigheden (Makasser)

Eerste tolk:

 • (vacant)

Timor en Onderhoorigheden (Koepang)

Tolk voor de Soembasche taal:

 • Ama Obo Holo

(Regeerings Almanak voor Nederlandsch-Indië, 1900, 2de deel, pp. 131-132)