MRVisser.nl » Biblio » Tekstarchief (text archive)


Toegevoegd: 2015-08-27 | meer Oost-Indiƫ

Onderzoek van Vulkanische Asch uitgeworpen door den Lamongan den 18den Juli 1870

door E. Polak.


De asch is gevallen te Loemadjang. De hoeveelheid, waarover ik voor het onderzoek beschikken kon, bedroeg slechts 0,1825 gram. De asch met de loupe beschouwende zag ik, dat zij korrels van kwartszand en trachyt bevatte.

De zooveel mogelijk van zand en trachyt bevrijde asch verloor bij drooging 1,96% aan gewicht.

In water losten 25,70% op; in de oplossing vond ik zwavelzuur en chloor.

Het door water niet opgeloste gedeelte werd met zoutzuur gedigereerd; het werd hierin opgelost onder afscheiding van kiezelzuur; in de oplossing vond ik kalk, magnesia, aluinaarde, ijzeroxyde, potasch en soda.

De hoeveelheid asch was te gering om het soortelijk gewicht er van en ook om de quantiteit der bestanddeelen te bepalen.

Wanneer men deze aanlyse vergelijkt met die door den heer van Gorkom verricht van twee asch-soorten, in 1859 door den Lamongan uitgeworpen, dan is het verschil in uitkomsten vrij groot (zie Natuurk. Tijdschrift Deel XX).

De in water oplosbare deelen bedroegen toen 0,184% en 0,665%; thans werd gevonden 25,70%. Het watergehalte der asch van 1859 bedroeg 0,154% en 0,339%; van die van 1870 bedroeg het 1,96%.

De beide aschsoorten van 1859 bevatten geen chloor, geen potasch en slechts sporen van zwavelzuur, terwijl deze drie stoffen in de asch van 1870 in aantoonbare hoeveelheid gevonden werden. Het voorkomen van deze bestanddeelen is waarschijnlijk de oorzaak, dat de asch van 1870 meer in water oplosbare bestanddeelen bevatte dan die van 1859.

* * *

uit: Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indië. Deel XXXIII. Eerste Aflevering. Zevende serie, deel III, aflevering 1 (1873), pp. 109-110. Uitgegeven door de Koninklijke Natuurkundige Vereeniging in Nederlandsch Indië.


bovenzijde pagina ↑


permalink: https://www.mrvisser.nl/biblio/tekstarchief/1870-onderzoek-van-vulkanische-asch-uitgeworpen-door-den-lamongan.html