MRVisser.nl » Biblio » Tekstarchief (text archive)


Toegevoegd: 2015-02-05 | meer Oost-Indiƫ

De cholera te Batavia (1821)

In Mei 1821 brak de Cholera morbus te Batavia met zoo veel woede uit, dat er van den 6 tot den 10 van die maand, dus in 5 dagen, 598 menschen aan bezweken, waaronder de menschlievende Gouverneur-Generaal Van der Capellen een oogenblik in beraad stond, of men den togt naar Palembang, waartoe de expeditie gereed lag, niet zoude staken, waarvan hij slechts door het besef der onvermijdelijke noodzakelijkheid, om Nederlands wankelend gezag in Indië te handhaven, werd teruggehouden, te meer, daar de besmetting de schepelingen toch ook in de legerplaats van Weltevreden niet zou hebben gespaard, en misschien integendeel de zeelucht voor de vlotelingen heilzaam was.

* * *

uit: A.J. van der Aa, Nederlands Oost-Indië, of beschrijvingen der Nederlandsche bezittingen in Oost-Indië. Tweede deel (Amsterdam, 1849), p. 331.


bovenzijde pagina ↑


permalink: https://www.mrvisser.nl/biblio/tekstarchief/1821-cholera-te-batavia.html