MRVisser.nl » Biblio » Mijn Artikelen (my articles)


Toegevoegd: 2020-08-04. Laatste wijziging: 2021-02-02.

Daniël van der Poort (1896-1980)

Oprichter van de firma Danpoort en zijn (familie)netwerk.

Voorlopige resultaten van een digitale zoektocht.


(Om reden van privacy en openbaarheid van de archieven et cetera kan niet alle informatie worden gepubliceerd en/of is niet alle informatie beschikbaar.)

Tijdens het voorbereiden en schrijven van mijn artikel "Schuurpapiertjes" werd ik nieuwsgierig naar de oprichter van de firma Danpoort. Van het één kwam het ander en zo onstond dit artikel.

Inhoudsopgave

  1. Een introductie.
  2. Het gezin Van der Poort-De Jong.
  3. Het gezin Luijendijk-Van der Knoop.
  4. Het Danpoort Netwerk.
  5. Tot Slot.

De website van de firma Danpoort International Abrasives vermeld:

"De heer Daniël van der Poort richtte in 1932 het bedrijf Danpoort op. De onderneming groeide in de loop der jaren, vanuit Rotterdam, uit tot een belangrijke industriële leverancier van schuur-, slijp- en polijstmaterialen."

Een introductie

Daniël van der Poort werd op 17 oktober 1896 om 11:00 uur in de woning van zijn ouders in de Benthemstraat in Rotterdam geboren en overleed op 30 maart 1980 in Bilthoven. Hij was de zoon van Jan Adolf Hendrikus van der Poort (1863-1925), en van Francina Pieternella de Jong (1863-1924).

Op 17 juni 1926 trad hij in Rotterdam in het huwelijk met Louisa Johanna Luijendijk (Luyendijk). Hun huwelijksakte vermeld als getuigen: Pieter Cornelis van der Poort (32 jaar, verzekeringsagent, wonende te Rotterdam) en Arie Bernard Johan Luijendijk (28 jaar, kantoorbediende, wonende te Rotterdam).

Louisa werd op 3 januari 1899 om 21:00 uur aan de Crooswijkschekade in Rotterdam geboren en overleed op 23 maart 1961 in Bilthoven. Ze was de dochter van Adriaan Luijendijk (1853-1920), en van Louisa Johanna van der Knoop (1870-1937).

Voor zover mij nu bekend kregen Daniël en Louisa 3 kinderen. Om privacy reden worden deze hier niet gepubliceerd.

Het echtpaar is begraven op begraafplaats "Den en Rust" in Bilthoven.

Daniël begon werkzame leven als kantoorbediende (bij welke firma is mij niet bekend), daarna wordt hij vermeld als handelsagent. In 1932 richt hij de "Technische Handelsonderneming Daniel (Dan.) van der Poort" (later Danpoort) op. De firma vestigd zich o.a. aan de Schiedamsedijk (-1947), de Zomerhofstraat 19-23 (1947-1957) en de Wijnhaven 75 (1957-1984) in Rotterdam.

"De negenjarige Tineke van der Poort heeft vanmiddag om tien minuten voor half een in keurig Duits, Engels en Nederlands de beste wensen uitgesproken voor de toekomstige ontwikkeling van de N.V. Danpoort, [...]"
Het Vrije Volk, 6 juni 1957 (Delpher.nl)

Daniël had het ondernemen niet van een vreemde. Zijn grootvader Dirk van der Poort was zeilmaker (in Rotterdam), werd later medevennoot en nog wat later de enige eigenaar van een zeilmakerij, met de naam firma D. van der Poort (zeilmakerij, dekkleden en scheepsbenodigheden) in Rotterdam.

Mogelijk heeft deze Dirk van der Poort leden van de familie Visser gekend of zelfs mee samengewerkt. De zeilmakerij en de familie Van der Poort waren (o.a.) gevestig in dezelfde straat als waar leden van de familie Visser (mede-vennoten van de firma Wambersie en Zoon) woonden en werkten.

In 1984 verhuisde de firma naar het Zuidhollandse Zwijndrecht, waar ze tot op heden nog altijd is gevestigd.

Het gezin Van der Poort-De Jong

Het gezin waarin Daniël opgroeide bestond uit vader Jan Adolf Hendrikus van der Poort (1863-1925) en moeder Francina Pieternella de Jong (1863-1924). Beide geboren en getogen te Rotterdam.
Volgens hun gezinskaart (Rotterdam) hadden ze 8 kinderen, 5 jongens en 3 meisjes. Daniël was zo ongeveer het middelste kind. De vader van het gezin heeft als beroep fondsbode. Een ander beroep wat ook wel wordt vermeld is agent van een levensverzekeringsmaatschappij. Daniëls broer Pieter Cornelis van der Poort wordt overigens ook als verzekeringsagent vermeld.

Het gezin Luijendijk-Van der Knoop

Het gezin waarin Louisa opgroede bestond uit vader Adriaan Luijendijk (1853-1920) en moeder Louisa Johanna van der Knoop (1970-1937). De gezinskaart (Rotterdam) vermeld 7 kinderen. De familie van haar vaderskant is afkomstig uit Maassluis. Haar moeder is geboren en getogen in Rotterdam. Hun kinderen werden in Rotterdam en Maassluis geboren.

Vader Adriaan is bouwkundige van beroep. Zoon Johan Rudolph is leraar aan de Chr. HBS, zoon Adriaan Gerard Otto is kantoorbediende, zoon Gerrit Herman wordt vermeld als adjunct accountant bij de Rijksbelastingen.

Het Danpoort Netwerk

Zoals bij zoveel familiebedrijven werden de Danpoort firma's ook door familieleden bestuurd.

Behalve natuurlijk Daniël en Louisa zelf, was ook hun dochter bij de firma betrokken.

Wat ik tot nu toe heb kunnen ontdekken zijn het voornamelijk de leden van de familie Luijendijk die (o.a.) directie en commissariaten bij de firma bekleeden.

Zo was Daniëls zwager mr. Geert Draijer (1891-1967) behalve burgemeester van Klundert (1946-1956) en directeur van Verbem N.V., ook (president-)commissaris van de Danpoort. Geert was gehuwd met Louisa's zus Tona Adriana Luijendijk (1906-1996).

Ook Louisa's broers Arie Bernard Johan Luijendijk (1897-1954) en Gerrit Herman Luijendijk (1902-1976) waren (president-)commissaris bij de firma. Broer Frans Luijendijk (1904-1971) was directeur van Danpoort.
Arie Bernard Frans Luijendijk was tevens (mede-)oprichter en vennoot van de Maatschappij erven A. Luyendijk.

Wat ik tot nu toe heb kunnen nagaan hadden er geen Van der Poort's (op Daniëls dochter na) zitting in het bestuur van de firma.

De huidige (statutaire) naam van de firma is Danpoort International Abrasives B.V., met in de directie de gebroeders Zehenpfenning.

Tot slot

Bovenstaande zijn de resultaten van een digitaal onderzoekje. Ik kon het weer niet laten. Dat krijg je als je vrijetijdsbesteding o.a. genealogie is. (-;
Wordt mogelijk vervolgd.

* * *

De personen in mijn genealogische databank:

* * *

— MRVisser


* * *

Links

* * *

Vergelijkbare artikelen


bovenzijde pagina ↑


permalink: https://www.mrvisser.nl/biblio/artikelen/2020-08-04-daniel-van-der-poort-1896-1980.html